Taal:

Al vroeg in mijn werkende leven raakte ik betrokken bij het besturen van organisaties. Eerlijk gezegd zonder dat ik een goed beeld had wat de term bestuur eigenlijk impliceert. Ik voelde me al gauw vereerd gevraagd te worden en voelde me al snel zeer betrokken bij een zaak die aan de orde was. Door 'schade en schande' leerde ik snel genoeg om met plezier bijdragen te kunnen leveren aan een effectief bestuursbeleid. Meestal waren mijn bijdragen dan meer inhoudelijk dan bestuurlijk/strategisch. Dat ik het bestuurlijke 'handwerk' na verloop toch ook onder de knie kreeg, mag blijken uit het feit dat ik meerdere malen in de functie van voorzitter terecht kwam. Kennelijk was ik goed om vaak verschillende opvattingen en ambities te kanaliseren tot een heldere besluitvorming.

Veel van mijn bestuurlijk werk is gericht geweest op de emancipatie van de theatertechnici en de ontwikkeling en de plaats van de theatertechniek in de podiumkunsten. Maar de bestuursjaren bij het Korzo theater en het Cadance Festival in Den Haag alsmede het NKT (Nederlands Kindertheater) te Purmerend heb ik met de grootste hartstocht beleefd, wellicht omdat het daarbij zo expliciet ging om steeds weer bijzondere culturele ambities te helpen verwezenlijken.

Wat mij altijd heeft aangetrokken is het bestuurlijk werk, was de mogelijkeid met veel verschillende en meestal interessante mensen in aanraking te komen en kennis te kunnen nemen van idem zoveel verschillende zienswijzen. Voor mij betekende lid van een bestuur zijn dan vaak ook: weer verder kunnen leren. Ik denk daarom met veel dank terug aan al die bijzondere collega bestuurders die ik heb mogen ontmoeten en nog meer aan al die directies en leidingevende, wiens ambities en belangen we als bestuurders in de cutuur mogen steunen en uitdragen.

Voor een overzicht van mijn bestuurlijke werk en nadere herinneringen omtrent de organisaties waarmee ik in bestuurlijk opzicht verbonden ben geweest: klik hier